24.02.2023

Кериърите на Yanmar - перспективно решение за българските фирми

Кериърите са верижни мини дъмпери, които имат разнообразно приложение в строителството. Тези изключително практични машини вече навлизат и на българския пазар, за което свидетелства една от последните ни доставки – кериър Yanmar C30R-3TV в съчетание с мини багер Yanmar ViO57.

Първият доставен кериър Yanmar е за фирма в бизнеса с изграждането на соларни паркове. Yanmar C30R-TV3 предлага полезен товар 2,5 т и по производителност се комбинира идеално с другата доставена машина – 5,7-тонния мини багер Yanmar ViO57.

Кериърът се управлява с два джойстика, като седалката на оператора може да се завърти на 180°. Голямо предимство на този модел е възможността за завъртане на коша наляво и надясно и съответно разтоварване в диапазон от 180°.

Кериърите изглеждат специфични машини, но те са отлично решение за строителни проекти извън градовете и особено на обекти с ограничено пространство, трудни или деликатни терени. От една страна кериърите имат много по-висока проходимост, когато се работи в кал или сняг, както и при голям наклон. От друга страна те преминават много елегантно по тревни площи, без да ги повреждат. Специфичното налягане, което верижната им ходова част оказва върху терена, е много по-ниско в сравнение с колесната техника, тъй като общата маса на машината с товара се разпределя върху по-голямата контактна повърхност на гумените вериги. Ето защо кериърите са отлични помощници на фирмите в сградното, инфраструктурното, тунелното, енергийното и ландшафтното строителство.

Японският производител Yanmar произвежда широка гама кериъри, съставена от седем модела с полезен товар от 800 кг до 3500 кг и скорост на придвижване от 4 до 11 км/ч. Сред тях най-перспективни за българския пазар са моделите с товароносимост 800 кг. Те са много добър вариант за извозване на строителни отпадъци от помещения при ремонти и реконструкции на сгради. В същото време те са отличен избор за ландшафтното строителство и озеленяването, тъй като щадят повърхността и вградените в нея системи (оросителни, отоплителни, сигнални и др.), а и могат да минават свободно около и под дървета и други препятствия. Тези машини работят много добре в тандем с мини багери Yanmаr с работна маса до 2 т.