22.01.2021

Трактори Yanmar YT3

Един от големите проблеми на селското стопанство в развитите страни е все по-малкия брой хора, които желаят да се занимават със земеделие. В същото време тяхната средна възраст се увеличава. Тези процеси се очаква да ускорят своето развитие през следващите десетилетия. Като един от водещите световни производители на трактори, Yanmar предлага все по-авангардни и високотехнологични решения на този проблем: технологии за интуитивна работа с машината, насочване на оператора, автоматизация и като кулминация – трактор-робот.

Тракторът робот е оборудван с устройство за сателитна връзка с GNSS, което е специално разработено от Yanmar и позволява на машината да се движи самостоятелно в полето по предварително зададена траектория. Системата позволява също един оператор да работи едновременно и координирано с два трактора – конвенционален и робот. Монтираните на трактора робот сателитно устройство и инерционен модул със сензори за положение и ъглова скорост, осигуряват прецизно управление на позиционирането и коректно изпълнение на поставената задача. Инженерите на Yanmar са разработили и малка преносима базова станция. Тя е необходима за максимално точното позициониране.

Според Yanmar съвместното използване на робот и конвенционален трактор от един оператор води до значително нарастване на ефективността на работа. 

В единия от вариантите двата трактора изпълняват една и съща задача едновременно, което означава, че един оператор може да се справи с два пъти повече работа. Друг вариант е конвенционалният трактор да следва робота и да работи само в зоните, където роботът е предвидено да не работи – в този случай операторът може да е новопостъпил и да няма много опит.

Още по-ефективно се получава, когато един оператор може да изпълнява две различни задачи с робота и конвенционалния трактор. Например тракторът робот може да започне работа първи и да обработва земята, а веднага след него операторът с конвенционалния трактор да сее семена. Така времето за изпълнение на цялата дейност се съкращава значително, в т.ч. се намалява зависимостта от атмосферните условия.